Pytania i odpowiedzi odnośnie emisji akcji serii F

Na kiedy ustalono dzień prawa poboru ?
Na 04/06/2019.

Czy prawa poboru będą notowane ?
Nie.

Ile akcji będzie wyemitowanych ?
W emisji z prawem poboru przewidziano nie więcej niż 30.800.000 akcji.

Jaka jest cena za akcje serii F ?
0,10 zł za każdą akcję.

Ile praw poboru otrzymam ?
Tyle samo ile akcji posiadało się w dniu prawa poboru.

Ile akcji mi przysługuje w ramach praw poboru ?
Jedno prawo poboru upoważnia do opłacenia czterech akcji serii F.

Kiedy muszę wpłacić pieniądze na akcje na mój rachunek maklerski ?
Między 1 a 22 lipca 2019. (22/07 to tzw. termin wykonania prawa poboru).

Ile muszę mieć pieniędzy na rachunku maklerskim ?
Kwota niezbędna, to ilość akcji jakie się chce posiadać pomnożona przez 0,10 zł.

Czy mogę opłacić więcej akcji niż to wynika z posiadanych praw poboru ?
Tak. Formularz zapisu dostępny w domu maklerskim przewiduje m.in. dwie pozycje dotyczące ilości zapisów na akcje w pierwszym i drugim terminie.
Liczba w pierwszym terminie może zawierać maksymalnie tyle akcji ile przysługuje z praw poboru.
Pozycja w drugim terminie może być dowolna, ale nie większa niż wszystkie akcje w tej emisji czyli 30.800.000.
Po złożeniu formularza w swoim domu maklerskim należy zabezpieczyć na rachunku maklerskim środki finansowe na pokrycie sumy ilości akcji z obydwu terminów.

Czy w przypadku redukcji zapisów na akcje otrzymam zwrot nadpłaconej gotówki ?
Tak. W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną ilość akcji, zostanie dokonana redukcja proporcjonalnie do deklaracji spisanych we wszystkich formularzach.
Gotówka, która nie zostanie przekazana przez dom maklerski za objęcie akcji do KDPW, zostanie zwrócona na rachunek maklerski akcjonariusza.

Kiedy nastąpi przydział akcji ?
Planowany termin to pierwsza połowa sierpnia 2019.